Medewerkers

Cleanbo Losser heeft ruim 40 medewerkers in dienst, die voor aanvang van het dienstverband een verklaring van goed gedrag dienen te overhandigen. De directie van Cleanbo streeft naar een platte organisatie, dat wil zeggen dat de communicatie verloopt via korte lijnen en over niet teveel schijven.© Cleanbo Losser BV · Nijverheidstraat 37 · 7581PV LOSSER · Tel.: 053 - 5360105 · Fax: 053 - 4280380 · info@cleanbo.nl